• Analitzem la vostra situació actual al país de destinació i si ho voleu us podem aconsellar sobre la millor manera jurídica d’establir-vos-hi. Ja sigui a través d’un treballador persona física, un agent, una sucursal, una filial o una joint venture.
  • Fem un estudi de les implicacions fiscals, tant per a l’activitat al país de destinació com per a l’empresa matriu. I si s’escau, desenvolupem un pla financer i valorem la rendibilitat del projecte d’implantació a l’exterior.
  • Portem a terme l’obertura jurídica d’una filial o sucursal si així es considera oportú, abordant totes les àrees necessàries per a aquest procés, com són la jurídica-mercantil, la comptable, la fiscal, la laboral i l’econòmica financera.
  • Complimentada l’obertura jurídica de la vostra filial ens assegurem que tots els seus processos de back office (comptabilitat, fiscal, laboral, reporting i preus de transferència) estan perfectament establerts i hi ha una total coordinació amb la casa matriu per a obtenir una eficient operativitat.
  • Implementem un control de gestió matriu-filial que asseguri que a la casa matriu se li reporti una informació veraç i útil per a la presa de decisions.
  • Traspassem els coneixements i processos al vostre departament de comptabilitat per a que aquest assumeixi tot el control. Però si ho creieu convenient, també podem fer un seguiment-auditoria interna anual de l’activitat de la vostra filial.
  • També podem ajudar-vos en altres aspectes pràctics del procés d’implantació, com són la recerca del local comercial al país de destinació, estudis comercials o selecció de determinat personal.Us estalviem temps a vosaltres i al vostre departament comptable/financer.

L’obertura jurídica d’una filial a l’exterior es pot convertir en un procés llarg i complicat d’investigació en diverses àrees que requereix un temps i una energia dels quals potser la vostra empresa no pot disposar en aquest moment.

L’estalvi de temps, en un negoci, sol ser sinònim de productivitat. I a la llarga pot evitar la contractació de recursos fixes innecessaris.

Vosaltres i el vostre departament comptable podreu dedicar-vos a les operacions diàries que ja generen cash actualment.

Us aportem seguretat i eficiència en la vostra implantació a l’exterior.

Amb la contractació del nostre projecte us assegureu que al final del procés disposareu d’una implantació definitiva al país de destinació, en la qual totes les àrees del seu back office estaran a punt per funcionar de manera coordinada i eficient.Dissenyem a la vostra mida el control de gestió que necessiteu per a controlar l’activitat actual de les vostres filials ja existents, destacant les següents activitats:


ISSIFC / AUREN
c/ Mallorca 260 , Àtic
08008 Barcelona
Tel: +34 93 215 59 89
info@issifc.com